Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020141712
DokumentID: 20/141712 - Høringsuttalelse i klagesak - navnesak - Ostøya - Oustøya i Bærum
ArkivsakID: 18/26443 - Ostøya - Oustøya - spørsmål om navn
Journaldato: 30.06.2020
Brevdato: 25.06.2020
Dokumentansvarlig: Elisabeth Skaset

Sendt til

Språkrådet
Postboks 1573 Vika
0118 OSLO
 
Statens kartverk
Postboks 600 Sentrum
3507 HØNEFOSS
ACOS Innsyn levert av ACOS AS