Her ser du mer detaljert informasjon om en sak. Saken kan ha flere dokumenter tilknyttet. For mer informasjon om et enkelt dokument klikker du på Vis detaljer. Ønsker du å gå journalposten for dokumentet klikker du på Gå til journalposten.
Nederst på siden finner du informasjon om behandlingen av saken, som hvilke møter den har vært til behandling i, og hvilke møter saken er meldt opp til i fremtiden.
 
Clear
     
 

Arkivsak

Arkivsak 2020038146
ArkivsakID: 21/11273
Dato: 01.07.2021
Tittel: Forhandling avtale med FBB
Saksbehandler: Trond Liu Skaug
Status: Saken er reservert
Sakstype: Generell sak
Gradering: Unntatt offentlighet
Hjemmel: offl. §14 Dokument utarb for eiga saksførebuing

Dokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS