Her får du mer informasjon om møtet i Ungdomsrådet den 27.04.2022, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
   
 

Møte i Ungdomsrådet den 27.04.2022

Ungdomsrådet
27.04.2022 16:45 - 17:30
Utvalg:Ungdomsrådet
Dato:27.04.2022 16:45 - 17:30
Møtested:formannskapssalen
Sakskart:Møteinnkalling - Ungdomsrådet 27 04 22 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Ungdomsrådet 27 04 22 (Hoveddokument)

Saksliste

 • Godkjenning av protokoll Hoveddokument 398KB

  022/22 - 22/77908 - Godkjenning av protokoll

  Journaldato: 22.04.2022  2 dokumenter
  Brevdato: 22.04.2022
  Dokumenttype: Internt notat
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Stig Olai Kapskarmo

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Vedtak:
  Protokoll fra Ungdomsrådets møte 20.4.2022 godkjennes slik den foreligger.  Behandling

  Votering:
  Protokolen ble enstemmog godkjent.

 • Fornebu Tårnet senter - fastsettelse av konsept (BP2) Hoveddokument 809KB
  Brevdato: 11.04.2022
  Dokumenttype: Saksfremlegg
  Ansvarlig enhet: Kommunedirektøren
  Saksbehandler: Jeanette Nyseter

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Rådets anbefaling:

  1. Kommunedirektørens redegjørelse for utvikling av Tårnet senter tas til orientering. Følgende skal bygges på området:

   1. En ungdomsskole med 10 paralleller

   2. Dobbel håndballhallkapasitet

   3. 7er fotballbane med kunstgress

   4. Folkebibliotek

   5. Kulturfunksjoner

   6. Ungdomsaktivitetstilbud

   7. Helsestasjon for ungdom og helsestasjon for barn og unge

  2. Kommunedirektøren bes arbeide videre med «temabasert konsept» som skal sikre utadrettede og tilgjengelige arealer og funksjoner for elever, ansatte, beboere og besøkende.

  3. Utviklingen av Tårnet senter skal tilfredsstille kravene som følger av intensjonsavtale mellom Bærum kommune By- og områdeutvikling og FutureBuilt for Flytårn-området, som angir dette til et FutureBuilt områdeprosjekt, og de øvrige forpliktelsene som medfølger av Kommunedelplan 3, 27.03.2019 (KDP3). Videre vil intensjonsavtale mellom Bærum kommune Eiendom og FutureBuilt ta sikte på å gjøre Tårnet senter til et FutureBuilt forbildeprosjekt.

  4. Kommunedirektøren bes igangsette planleggingsfase med følgende aktiviteter for å detaljere prosjektet klart til gjennomføring;

   1. Begrenset arkitektkonkurranse med hensikt å ivareta arkitekturambisjoner, sambrukskonsept og klima-/miljømål.

   2. Detaljreguleringsplan i samsvar med planprogram med byplangrep for å tilrettelegge for konseptet som redegjort for i denne saken. Detaljreguleringen gjennomføres parallelt med prosess for planprogram med byplangrep.

  5. Kommunedirektøren bes igangsette masseutskifting, forberedelse av grunnen og fremføring av teknisk infrastruktur for å sikre ferdigstillelse i 2027.

  6. Kommunedirektøren bes igangsette arbeid med utarbeidelse av Veiledende Plan for det offentlige Rom (VPOR) og Veiledende Plan for Kabler og Ledninger (VPKL) som grunnlag for fastsettelse av utbyggingsavtale, og beregning av fremtidige utbyggeres anleggsbidrag.

   1. Kommunedirektøren bes vurdere område og omfang som skal bygges ut i forbindelse med Tårnet, samt hvilke kostnader som skal dekkes av investeringsprosjektet Tårnet senter. Kostnader synliggjøres/estimeres frem til beslutning om å iverksette gjennomføringsfase og fastsettelse av prosjektrammer (BP3).

  7. Det må sikres en god universell utforming på hele senteret

  8. Kulturfunksjonene bør legges i ulike bygg

  9. Av de 0,5 prosentene som skal avsettes til kunst bør så mye som mulig være kunst av lokale utøvere.

  10. Det nye biblioteket bør være innenfor kategorien "Fremtidens biblioet" • Referatsaker Hoveddokument 318KB

  024/22 - 22/78085 - Referatsaker

  Journaldato: 22.04.2022  1 dokument
  Brevdato: 22.04.2022
  Dokumenttype: Internt notat
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Stig Olai Kapskarmo

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Ingen saker • Henvendelser og innspill Hoveddokument 320KB

  025/22 - 22/78086 - Henvendelser og innspill

  Journaldato: 22.04.2022  1 dokument
  Brevdato: 22.04.2022
  Dokumenttype: Internt notat
  Ansvarlig enhet: Politisk sekretariat
  Saksbehandler: Stig Olai Kapskarmo

  Dokumenter

   

  Vedtak

  Ingen sakerFremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Shayan ZeidaMedlemzeidashayan@gmail.com
Sibele BergersenMedlemsibele@bergersen.be
Jan Herman Heuch OlbjørnMedlemjanhho22@gmail.com
Herman Alexander WerslandMedlemherman.wersland@icloud.com
Thomas Kongsted SelvikMedlemthomas.selvik@outlook.com
Jeppe Jensen DæhliMedlemjeppe.daehli@icloud.com
Eirik Smith MongeIkke politikerMedlemeirsmith10@gmail.com
Bjørnar Slottsvik-VoieVaramedlembjornar.voie@gmail.com
Tuva JessenVaramedlemtuva.jessen@gmail.com
Alfred Steinberg EbbesvikVaramedlemalfred@ebbesvik.net
ACOS Innsyn levert av ACOS AS