Her får du mer informasjon om møtet i Planutvalget den 10.03.2022, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
     
 

Møte i Planutvalget den 10.03.2022

Planutvalget
10.03.2022 17:00 - 21:00
Utvalg:Planutvalget
Dato:10.03.2022 17:00 - 21:00
Møtested:Formannskapssalen
Sakskart:Møteinnkalling - Planutvalget - 10.03.2022 (Hoveddokument) Tilleggsinnkalling - Planutvalget - 10.03.2022 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Planutvalget - 10.03.2022 (Hoveddokument)

Saksliste

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Eirik Trygve BøeVUtvalgsledereirik.boe@baerum.kommune.no
Elisabeth Hegg GjølmeHNestlederelisabeth.gjolme@baerum.kommune.no
Reidar KleppeApMedlemreidar@goslia.no
Ida Ohme PedersenFrpMedlemida_opedersen@hotmail.com
Tone Strand MolleHMedlemtsm@strandinvest.no
Tom Major CowardHVaramedlemmajorcoward@gmail.com
Kjersti Marie StensrudSVVaramedlemkjerstimarie@gmail.com
Ole Johan AulieHSettemedlemoja@petrolex.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS