Her får du mer informasjon om møtet i Formannskapet den 20.04.2022, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
     
 

Møte i Formannskapet den 20.04.2022

Formannskapet
20.04.2022 14:00 - 17:00
Utvalg:Formannskapet
Dato:20.04.2022 14:00 - 17:00
Møtested:Formannskapssalen
Sakskart:Møteinnkalling - Formannskapet - 20.04.2022 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Formannskapet - 20.04.2022 (Hoveddokument)

Saksliste

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Kjell Maartmann-MoeApMedlemkmaartma@online.no
Kari Brodin SeljelidApMedlemkariseljelid@hotmail.com
Torbjørn EspelienFrpMedlemtorbjorn.espelien@baerum.kommune.no
Morten SkaugeHMedlemmorten.skauge@gmail.com
Dag Egil StrømmeHMedlemdagegil2509@gmail.com
Haakon Kvenna VeumHMedlemhaakon.veum@hotmail.com
Ole Kristian UdnesHMedlemole.udnes@baerum.kommune.no
Lisbeth Hammer KrogHMedlemlisbeth.krog@baerum.kommune.no
Siw WikanHMedlemsiw.wikan@baerum.kommune.no
Ragnar MollandSpMedlemragnarmolland@gmail.com
Eirik Trygve BøeVMedlemeirik.boe@baerum.kommune.no
Wenche SteenVMedlemwenchesteen59@gmail.com
Asbjørn NilsenHVaramedlemasb-nil@online.no
Nikki ScheiMDGVaramedlemnikki.schei@mdg.no
Anita Malmer SolliSVVaramedlemanita.malmer@gmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS