Her får du mer informasjon om møtet i Formannskapet den 15.09.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
     
 

Møte i Formannskapet den 15.09.2021

Formannskapet
15.09.2021   13:00 - 13:30
Utvalg:Formannskapet
Dato:15.09.2021   13:00 - 13:30
Møtested:Kommunestyresalen
Sakskart:Møteinnkalling - Formannskapet - 15.09.2021 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Formannskapet - 15.09.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

    Det er ikke registrert noen saksfremlegg til dette møtet

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Kjell Maartmann-MoeApMedlemkmaartma@online.no
Kari Brodin SeljelidApMedlemkariseljelid@hotmail.com
Torbjørn EspelienFrpMedlemtorbjorn.espelien@baerum.kommune.no
Morten SkaugeHMedlemmorten.skauge@gmail.com
Dag Egil StrømmeHMedlemdagegil2509@gmail.com
Haakon Kvenna VeumHMedlemhaakon.veum@hotmail.com
Ole Kristian UdnesHMedlemole.udnes@baerum.kommune.no
Lisbeth Hammer KrogHMedlemlisbeth.krog@baerum.kommune.no
Cristin Xiaojun LiuMDGMedlemxiaojun.cristin@gmail.com
Stein StuguRMedlemstein.stugu@de-facto.no
Ragnar MollandSpMedlemragnarmolland@gmail.com
Eirik Trygve BøeVMedlemeirik.boe@baerum.kommune.no
Wenche SteenVMedlemwenchesteen59@gmail.com
Asbjørn NilsenHVaramedlemasb-nil@online.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS