Her får du mer informasjon om møtet i Valgstyret den 16.06.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
     
 

Møte i Valgstyret den 16.06.2021

Valgstyret
16.06.2021   15:00 - 15:15
Utvalg:Valgstyret
Dato:16.06.2021   15:00 - 15:15
Møtested:Digitalt via Teams
Sakskart:Møteinnkalling - Valgstyret - 16.06.2021 (Hoveddokument)
Møteprotokoll:Protokoll - Valgstyret - 16.06.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

Fremmøte

Fremmøte
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Siw WikanHVaraordførersiw.wikan@baerum.kommune.no
Kjell Maartmann-MoeApMedlemkmaartma@online.no
Kari Brodin SeljelidApMedlemkariseljelid@hotmail.com
Torbjørn EspelienFrpMedlemtorbjorn.espelien@baerum.kommune.no
Haakon Kvenna VeumHMedlemhaakon.veum@hotmail.com
Dag Egil StrømmeHMedlemdagegil2509@gmail.com
Morten SkaugeHMedlemmorten.skauge@gmail.com
Maria Barstad SannerHMedlemmbarstadsanner@gmail.com
Ole Kristian UdnesHMedlemole.udnes@baerum.kommune.no
Stein StuguRMedlemstein.stugu@de-facto.no
Ragnar MollandSpMedlemragnarmolland@gmail.com
Wenche SteenVMedlemwenchesteen59@gmail.com
Eirik Trygve BøeVMedlemeirik.boe@baerum.kommune.no
Asbjørn NilsenHVaramedlemasb-nil@online.no
Elisabeth Hegg GjølmeHVaramedlemelisabeth.gjolme@baerum.kommune.no
Nikki ScheiMDGVaramedlemnikki.schei@mdg.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS