Her får du mer informasjon om møtet i Formannskapet den 20.10.2021, som saksliste, sakskart, protokoll og liste over frammøtte representanter.
 
Clear
     
 

Møte i Formannskapet den 20.10.2021

Formannskapet
20.10.2021   15:00 - 18:00
Utvalg:Formannskapet
Dato:20.10.2021   15:00 - 18:00
Møtested:Formannskapssalen
Sakskart:Møteinnkalling - Formannskapet - 20.10.2021 (Hoveddokument) Tilleggsinnkalling - Formannskapet - 20.10.2021 (Hoveddokument)

Saksliste

Medlemmer

Medlemmer
PolitikerPartiMedlemstypeE-Post
Kjell Maartmann-MoeApMedlemkmaartma@online.no
Kari Brodin SeljelidApMedlemkariseljelid@hotmail.com
Torbjørn EspelienFrpMedlemtorbjorn.espelien@baerum.kommune.no
Maria Barstad SannerHMedlemmbarstadsanner@gmail.com
Morten SkaugeHMedlemmorten.skauge@gmail.com
Dag Egil StrømmeHMedlemdagegil2509@gmail.com
Haakon Kvenna VeumHMedlemhaakon.veum@hotmail.com
Ole Kristian UdnesHMedlemole.udnes@baerum.kommune.no
Lisbeth Hammer KrogHMedlemlisbeth.krog@baerum.kommune.no
Siw WikanHMedlemsiw.wikan@baerum.kommune.no
Stein StuguRMedlemstein.stugu@de-facto.no
Ragnar MollandSpMedlemragnarmolland@gmail.com
Eirik Trygve BøeVMedlemeirik.boe@baerum.kommune.no
Wenche SteenVMedlemwenchesteen59@gmail.com
Signe Bakke Sølbergsignebakkesolberg@gmail.com
ACOS Innsyn levert av ACOS AS