Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020670061
DokumentID: 22/134501 - Statsforvalteren stadfester kommunens vedtak - Malurtveien 4 B - fasadeendring - påbygg - Klage over vedtak
ArkivsakID: 22/11531 - Malurtveien 4 B - fasadeendring - påbygg - Klage over vedtak
Journaldato: 07.07.2022
Brevdato: 27.06.2022
Dokumentansvarlig: Jan Erik Danielsen

Avsender(e)

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS