Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020656407
DokumentID: 22/120847 - Statsforvalteren har opphevet kommunens vedtak - Caroline Øverlands vei 49 - opprettelse av grunneiendom (deling av eiendom) - arealoverføring
ArkivsakID: 21/21482 - Caroline Øverlands vei 49 - opprettelse av grunneiendom (deling av eiendom) - arealoverføring - Klage over vedtak
Journaldato: 20.06.2022
Brevdato: 16.06.2022
Dokumentansvarlig: Jan Erik Danielsen

Avsender(e)

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS
ACOS Innsyn levert av ACOS AS