Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020653502
DokumentID: 22/117942 - Vedtak i klagesak - kommunens vedtak stadfestes - Kløftaveien 4 E - tomannsbolig - riving av eksisterende
ArkivsakID: 22/5090 - Kløftaveien 4 E - tomannsbolig - riving av eksisterende - Klage over vedtak
Journaldato: 15.06.2022
Brevdato: 12.06.2022
Dokumentansvarlig: Kristine Gjerull

Avsender(e)

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS