Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020642166
DokumentID: 22/106606 - Svar på spørsmål fra representanten Stein Stugu (R) som i formannskapet 18/5 stilte spørsmål knyttet til orientering om sommerjobber for ungdom
ArkivsakID: 22/12 - Kommunedirektøren - svar på spørsmål i formannskapet 2022
Journaldato: 31.05.2022
Brevdato: 31.05.2022
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni

Sendt til

Formannskapet
 
Hovedutvalg for barn og unge
 
Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS