Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020639854
DokumentID: 22/104294 - Henvendelser og innspill
ArkivsakID: 22/9908 - Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur - 09.06.2022
Journaldato: 27.05.2022
Brevdato: 27.05.2022
Dokumentansvarlig: Stig Olai Kapskarmo

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS