Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020639782
DokumentID: 22/104222 - Svar på spørsmål fra representantene Wenche Steen (V) og Morten Skauge (H) vedr. sommerjobber
ArkivsakID: 22/12 - Kommunedirektøren - svar på spørsmål i formannskapet 2022
Journaldato: 27.05.2022
Brevdato: 27.05.2022
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni

Sendt til

Formannskapet
 
Hovedutvalg for barn og unge
 
Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS