Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020634624
DokumentID: 22/99064 - Spesifisering i sak 22/3775 – Navnsetting av plass – minne Margrethe Bøyum Kløven
ArkivsakID: 22/3775 - Ny plass ved Elias Smiths vei 10 - Humanabygget - navnsetting
Journaldato: 31.05.2022
Brevdato: 30.05.2022
Dokumentansvarlig: Elisabeth Skaset

Sendt til

Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
ACOS Innsyn levert av ACOS AS