Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020634584
DokumentID: 22/99024 - Statsforvalterens vedtak i klagesak - kommunens vedtak stadfestes - Gamle Ringeriksvei 71 - enebolig
ArkivsakID: 21/18712 - Gamle Ringeriksvei 71 - enebolig - klage over vedtak
Journaldato: 20.05.2022
Brevdato: 19.05.2022
Dokumentansvarlig: Bente Huser Hostad

Avsender(e)

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS
ACOS Innsyn levert av ACOS AS