Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020625902
DokumentID: 22/90342 - Fornebu som nullutslippsområde - definisjon og handlingspunkter for videre arbeid
ArkivsakID: 22/9136 - Etablere Forenbu som nullutslippsområde - oppfølging av plan og bygg
Journaldato: 25.05.2022
Brevdato: 24.05.2022
Dokumentansvarlig: Anne Margrethe Lia-Jonassen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS