Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020625670
DokumentID: 22/90110 - Helårs turveitrasé i Vestmarka gbnr. 78/5 m.fl.- detaljregulering - 2. gangs behandling
ArkivsakID: 19/2783 - Helårs turveitrasé i Vestmarka, gbnr. 78/5 m.fl.- detaljregulering
Journaldato: 27.05.2022
Brevdato: 24.05.2022
Dokumentansvarlig: Jannike Hovland
ACOS Innsyn levert av ACOS AS