Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020624660
DokumentID: 22/89100 - Møte i planutvalget 05.05.2022 - Tidsplan for videre arbeid med kommuneplanens arealdel
ArkivsakID: 19/23877 - Planutvalget spørsmål og svar
Journaldato: 05.05.2022
Brevdato: 05.05.2022
Dokumentansvarlig: Jannike Hovland

Sendt til

Planutvalget
ACOS Innsyn levert av ACOS AS