Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020622483
DokumentID: 22/86923 - Nytt vedtak i klagesak - Statsforvalteren omgjør eget vedtak - Kleivjordet 1 - garasje
ArkivsakID: 19/22387 - Kleivjordet 1 - garasje - Klage over vedtak
Journaldato: 03.05.2022
Brevdato: 27.04.2022
Dokumentansvarlig: Leif-Magnus Rosenblad

Avsender(e)

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN
Postboks 325
1502 MOSS
ACOS Innsyn levert av ACOS AS