Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020614931
DokumentID: 22/79371 - Statsforvalteren har stadfestet kommunens vedtak - Halden Terrasse 12 D - påbygg - tilbygg . fasadeendring
ArkivsakID: 21/20771 - Halden Terrasse 12 D - påbygg - tilbygg . fasadeendring - Klage over vedtak
Journaldato: 26.04.2022
Brevdato: 24.04.2022
Dokumentansvarlig: Bente Huser Hostad

Avsender(e)

Statsforvalteren i Oslo og Viken
Postboks 325
1502 MOSS
ACOS Innsyn levert av ACOS AS