Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020614565
DokumentID: 22/79005 - Referatsaker
ArkivsakID: 22/6723 - Eldrerådet
Journaldato: 25.04.2022
Brevdato: 25.04.2022
Dokumentansvarlig: Sindre Lågøen Hjetland

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS