Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020613443
DokumentID: 22/77883 - Referatsaker
ArkivsakID: 22/8037 - Planutvalget - 05.05.2022
Journaldato: 22.04.2022
Brevdato: 22.04.2022
Dokumentansvarlig: Borgny Danielsen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS