Dette er et dokument som ble sendt fra en saksbehandler i kommunen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Utgående dokument

Utgående dokument 2020611598
DokumentID: 22/76038 - Spørsmål om prisøkning på trygghetspakken og informasjon
ArkivsakID: 22/7848 - Spørsmål om prisøkning på trygghetspakken og informasjon
Journaldato: 20.04.2022
Dokumentansvarlig: Sindre Lågøen Hjetland
Journalpostkategori: Epost
Hjemmel: offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13

Tekstdokument

Dokumentet er ikke offentlig i henhold til offl. § 13 Taushetsplikt, jf fvl. §13, derfor viser ingen tekster
ACOS Innsyn levert av ACOS AS