Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020606071
DokumentID: 22/70511 - Svar på spørsmål fra representanten Jernæs (MDG) vedrørende arbeid med forebygging av ulykker i seniorers eget hjem
ArkivsakID: 21/21859 - Svar og notater til politikken
Journaldato: 26.04.2022
Brevdato: 25.04.2022
Dokumentansvarlig: Ingjerd Sveen Vetvik

Sendt til

Eldrerådet
 
Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS