Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020592602
DokumentID: 22/57042 - Svar på spørsmål fra representanten Ragnar Molland (Sp) vedr. Fsk sak 031/22 -Vallerveien 146 – detaljregulering – 1.gangsbehandling
ArkivsakID: 22/12 - Kommunedirektøren - svar på spørsmål i formannskapet 2022
Journaldato: 22.03.2022
Brevdato: 22.03.2022
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni

Sendt til

Formannskapet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS