Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020586103
DokumentID: 22/50543 - Status for miljøovervåking av sjø og vassdrag i Bærum
ArkivsakID: 22/5519 - Overvåking av vassdragene og kystområdene i Bærum
Journaldato: 27.05.2022
Brevdato: 24.05.2022
Dokumentansvarlig: Ingvild Tandberg

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS