Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020585866
DokumentID: 22/50306 - Svar på spørsmål fra representanten Espelien (FrP) vedr. tilstand tilfluktsrom
ArkivsakID: 22/12 - Kommunedirektøren - svar på spørsmål i formannskapet 2022
Journaldato: 14.03.2022
Brevdato: 14.03.2022
Dokumentansvarlig: Bente Rudrud Herdlevær

Sendt til

Formannskapet
 
Hovedutvalg for bistand og omsorg
ACOS Innsyn levert av ACOS AS