Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020584418
DokumentID: 22/48858 - Informasjon - nettadresser til selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser av betydning.
ArkivsakID: 22/5365 - Informasjon - nettadresse til selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser av betydning.
Journaldato: 14.03.2022
Brevdato: 14.03.2022
Dokumentansvarlig: Christian Vegard Dahl

Sendt til

Eierutvalget
 
Formannskapet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS