Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020570959
DokumentID: 22/35399 - Svar på spørsmål til representanten Stein Stugu (R) vedr. kjøp av Telenor arena
ArkivsakID: 22/3879 - Svar på spørsmål til representanten Stein Stugu (R) vedr. kjøp av Telenor arena
Journaldato: 18.02.2022
Brevdato: 18.02.2022
Dokumentansvarlig:
ACOS Innsyn levert av ACOS AS