Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020569310
DokumentID: 22/33750 - Habilitetsvurdering Lisbeth Hammer Krog - Godthaab
ArkivsakID: 21/9622 - Godthaab - Gamle Ringeriksvei 148 - detaljregulering
Journaldato: 16.02.2022
Brevdato: 16.02.2022
Dokumentansvarlig:

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS