Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020569302
DokumentID: 22/33742 - Ad formannskapssak 023/22 - Godthaab – Gamle Ringeriksvei 148 – avklaring om videre planarbeid etter pbl §12-8 - presisering av delegasjon
ArkivsakID: 21/9622 - Godthaab - Gamle Ringeriksvei 148 - detaljregulering
Journaldato: 16.02.2022
Brevdato: 16.02.2022
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni

Sendt til

Formannskapet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS