Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020568755
DokumentID: 22/33195 - Godthaab - notat fra styret og administrasjon
ArkivsakID: 21/9622 - Godthaab - Gamle Ringeriksvei 148 - detaljregulering
Journaldato: 15.02.2022
Brevdato: 15.02.2022
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen
Journalpostkategori: Epost
ACOS Innsyn levert av ACOS AS