Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020568519
DokumentID: 22/32959 - Kommuneplanens arealdel | innspill Nadderud gård
ArkivsakID: 21/9688 - Arealinnspill og innspill endret utnyttelse - Kommuneplanens arealdel 2022- 2042
Journaldato: 15.02.2022
Brevdato: 15.02.2022
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen
Journalpostkategori: Epost
ACOS Innsyn levert av ACOS AS