Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020567916
DokumentID: 22/32356 - Ja til et fortsatt levedyktig og bærekraftig lokalsamfunn på Sollihøgda!
ArkivsakID: 21/9688 - Arealinnspill og innspill endret utnyttelse - Kommuneplanens arealdel 2022- 2042
Journaldato: 14.02.2022
Brevdato: 14.02.2022
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen
Journalpostkategori: Epost

Sendt til

Tone Halvorsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS