Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020564213
DokumentID: 22/28653 - Underskrifter til støtte for Godthaab
ArkivsakID: 21/9622 - Godthaab - Gamle Ringeriksvei 148 - detaljregulering
Journaldato: 11.02.2022
Brevdato: 11.02.2022
Dokumentansvarlig:

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS