Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020563795
DokumentID: 22/28235 - Isi Driftsbygning med miljø-/besøkssenter - BP3 - beslutning om gjennomføring
ArkivsakID: 22/3284 - Driftbygg og besøksenter Isi avfallsanlegg
Journaldato: 05.03.2022
Brevdato: 24.02.2022
Dokumentansvarlig: Tone Bye Moen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS