Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020563545
DokumentID: 22/27985 - Forsøk med overtakelse av skoleeieransvaret for videregående opplæring i Bærum - tilbakemelding fra kommunal- og distriktsdepartementet
ArkivsakID: 22/3250 - Forsøk med overtakelse av skoleeieransvaret for videregårnde opplæring i Bærum
Journaldato: 02.03.2022
Brevdato: 14.02.2022
Dokumentansvarlig: Trine Staer
ACOS Innsyn levert av ACOS AS