Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020563277
DokumentID: 22/27717 - Tilleggskommentarer til innspill, Dokument ID: 22/16367
ArkivsakID: 21/9688 - Arealinnspill og innspill endret utnyttelse - Kommuneplanens arealdel 2022- 2042
Journaldato: 09.02.2022
Brevdato: 09.02.2022
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen
Journalpostkategori: Epost

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS