Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020562851
DokumentID: 22/27291 - Innspill sak kommuneplanens arealdel Niels A B Bugge
ArkivsakID: 21/9688 - Arealinnspill og innspill endret utnyttelse - Kommuneplanens arealdel 2022- 2042
Journaldato: 09.02.2022
Brevdato: 09.02.2022
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

nielsab@bugge.no
ACOS Innsyn levert av ACOS AS