Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020561893
DokumentID: 22/26333 - Varde eiendom - Formannskapsmøtet 16. februar og sak 024/22 Kommuneplanens arealdel: Terrasseveien og Snoveien 1-15, Høvik
ArkivsakID: 21/9688 - Arealinnspill og innspill endret utnyttelse - Kommuneplanens arealdel 2022- 2042
Journaldato: 08.02.2022
Brevdato: 08.02.2022
Dokumentansvarlig: Tone Halvorsen

Sendt til

Eirik Trygve Bøe
ACOS Innsyn levert av ACOS AS