Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020558471
DokumentID: 22/22911 - Referatsaker
ArkivsakID: 22/1924 - Eierutvalget - 09.02.2022
Journaldato: 02.02.2022
Brevdato: 02.02.2022
Dokumentansvarlig: Irene Jensen

Tekstdokument

ACOS Innsyn levert av ACOS AS