Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020558456
DokumentID: 22/22896 - Tilleggsnotat til sak om Godthaab - Formannskapet 16.02.2022
ArkivsakID: 21/9622 - Godthaab - Gamle Ringeriksvei 148 - detaljregulering
Journaldato: 02.02.2022
Brevdato: 02.02.2022
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni

Sendt til

Formannskapet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS