Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020553030
DokumentID: 22/17470 - Godthaab – Gamle Ringeriksvei 148 – avklaring om videre planarbeid etter pbl § 12-8 – presisering av behandling etter delegasjonsreglementet
ArkivsakID: 21/9622 - Godthaab - Gamle Ringeriksvei 148 - detaljregulering
Journaldato: 31.01.2022
Brevdato: 31.01.2022
Dokumentansvarlig: Arthur Wøhni

Sendt til

Formannskapet
ACOS Innsyn levert av ACOS AS