Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020552699
DokumentID: 22/17139 - Fra Holt Eiendom a.s. - innspill til kommuneplanens arealdel Østre Frogner seniorboliger - planutvalgets sak 016/22 Kommuneplanens arealdel – Innledende vurderinger av forslag til endring av arealbruk – anbefaling for videre arbeid
ArkivsakID: 21/9688 - Arealinnspill og innspill endret utnyttelse - Kommuneplanens arealdel 2022- 2042
Journaldato: 26.01.2022
Brevdato: 25.01.2022
Dokumentansvarlig: Borgny Danielsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Bente Holt Håkonsen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS