Dette er et internt notat, altså et dokument som ble sendt internt i kommunen.
 
Clear
     
 

Internt notat

Internt notat 2020552523
DokumentID: 22/16963 - Nye Fornebu Arena- status januar 2022
ArkivsakID: 21/4045 - Nye Fornebu Arena - mulighetsstudie
Journaldato: 26.01.2022
Brevdato: 25.01.2022
Dokumentansvarlig: Øyvind Brandt

Sendt til

Formannskapet
 
Hovedutvalg for miljø, idrett og kultur
 
Planutvalget
ACOS Innsyn levert av ACOS AS