Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020551959
DokumentID: 22/16399 - Uttalelse fra Eiksmarka Tomtesameie til planutvalgets sak 019/22 Niels Leuchsvei 41 med flere Eiksmarka - detaljregulering - 2. gangs behandling
ArkivsakID: 16/1919 - Niels Leuchs vei 41 med flere Eiksmarka - detaljregulering
Journaldato: 25.01.2022
Brevdato: 25.01.2022
Dokumentansvarlig: Borgny Danielsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Eiksmarka Tomtesameie t
ACOS Innsyn levert av ACOS AS