Dette er et dokument som ble sendt til kommuneadministrasjonen. Dersom dokumentet ikke er unntatt offentlighet eller unntatt publisering, kan du lese dokumentet og eventuelle vedlegg ved å klikke på tekstlenkene nederst på siden. Du kan få mer informasjon om saken dette dokumentet er knyttet til ved å klikke på arkivsaklenken
 
Clear
     
 

Innkommende dokument

Innkommende dokument 2020551927
DokumentID: 22/16367 - Innspill fra Terje Finholdt og Pål Persen - innspill til KDP 2022-204, anmodning om videre vurdering av tomt eiet av Terje Finholdt
ArkivsakID: 21/9688 - Arealinnspill og innspill endret utnyttelse - Kommuneplanens arealdel 2022- 2042
Journaldato: 25.01.2022
Brevdato: 25.01.2022
Dokumentansvarlig: Borgny Danielsen
Journalpostkategori: Epost

Avsender(e)

Pål Persen
ACOS Innsyn levert av ACOS AS