Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020551504
DokumentID: 22/15944 - Forskrift med vedtekter for gravplassene i Bærum kommune - Viken, med særbestemmelser
godkjent av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark 20.12.2021
ArkivsakID: 21/2571 - Vedtekter for gravplassene og krematoriet i Bærum - revidering
Journaldato: 26.01.2022
Brevdato: 25.01.2022
Dokumentansvarlig: Kaia Gunby Berger
ACOS Innsyn levert av ACOS AS