Dette er et saksfremlegg. Det vil si et forslag til vedtak til et politisk møte.
 
Clear
     
 

Saksfremlegg

Saksfremlegg 2020551423
DokumentID: 22/15863 - Eier- og dialogmøter med selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser. Drøfting av form og innhold.
ArkivsakID: 22/1927 - Eier- og dialogmøter med selskaper hvor Bærum kommune har eierinteresser. Drøfting av form og innhold.
Journaldato: 02.02.2022
Brevdato: 31.01.2022
Dokumentansvarlig: Christian Vegard Dahl
ACOS Innsyn levert av ACOS AS